Disclaimer

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door Keukencowboys met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Keukencowboys kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens voor websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins.

Keukencowboys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan Keukencowboys niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

Copyright
De inhoud van deze site, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur is auteursrechtelijk door Keukencowboys beschermd. Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keukencowboys.

Persoonlijke gegevens
Keukencowboys zal ingevoerde NAW en/of mailgegevens niet aan derden doorspelen. Zonder schriftelijke toestemming vooraf. Keukencowboys houdt zich het recht voor ingevoerde NAW en/of mailgegevens op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten.

Merken
Alle merken op deze site zijn - tenzij anders aangegeven- eigendom van Keukencowboys. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Keukencowboys is het niet toegestaan gebruikt te maken van deze merken.